ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI A INOVĂRII ÎN IMM-URI

ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI A INOVĂRII ÎN IMM-URI

Programul Regional SV Oltenia 2021 – 2027 – GHIDUL SE AFLA IN CONSULTARE PUBLICA INCEPAND CU DATA DE 20.03.2023

Apelul de proiecte este adresat întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban sau rural din Regiunea Sud-Vest Oltenia. Microîntreprinderile nu sunt eligibile.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin ajutor de stat regional și ajutor de minimis:
• activitățile de construcție, modernizare sau extindere a spațiilor de producție sau servicii, specifice IMM-urilor beneficiare, care pot contribui la îmbunătățirea și creșterea capacităților de dezvoltare a produselor și a serviciilor.
• activitățile pentru dotarea cu echipamente și instalații industriale, mașini și utilaje sau alte tipuri de dotări specifice, necesare îmbunătățirii capacităților de dezvoltare a produselor și a serviciilor specifice IMM-urilor beneficiare.

Vor fi sprijinite următoarele tipuri de acțiuni:

 1.Componenta de investiții:

– construirea, modernizarea sau extinderea spațiilor de producție sau servicii;

– dotarea cu echipamente și instalații industriale, mașini și utilaje sau alte tipuri de dotări specifice.

Este obligatorie includerea în proiect a unor măsuri de creștere a eficienței energetice care contribuie la reducerea consumurilor energetice, în cuantum de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

2.Componenta de dezvoltare profesională:

– dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională, tranziție industrială și antreprenoriat, care au legătură cu componenta de investiții.

Alocarea financiară79.468.235 euro.

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect: 200.000 euro.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect: 1.500.000 euro.

 În cadrul acestui apel de proiecte, se acordă următoarele categorii de ajutor de stat:

  • ajutor de stat regional pentru investiții;
  • ajutor de minimis.

Anumite cheltuieli sunt finanțabile prin ajutor de minimis. Finanțarea nerambursabilă maximă acordată ca ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a proiectului, cu respectarea plafonului de minimis, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro.

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale, finanțabile prin ajutor de stat regional (construire, modernizare, extindere, dotare spații de producție/servicii).

În aplicarea prezentului ghid, ajutorul de stat regional pentru investiții (denumit în continuare, „ajutor regional”) reprezintă ajutorul regional acordat pentru o investiție inițială.

Investițiile propuse trebuie să asigure respectarea și conformitatea cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” („do no significant harm”, denumit în continuare DNSH).

La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie sa aibă sediul social în Regiunea Sud-Vest Oltenia, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Lista codurilor CAEN eligibile se regaseste anexata alaturi de grila de evaluare.

Pentru intrebari privind eligibilitatea sau pentru calculul punctajului, ne puteti scrie la adresa de mail : motor.invest@yahoo.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *