Planificarea investițiilor

Studiu de piață

– coordonatele mediului de afaceri

Din momentul realizării analizei studiului de piață persoanele interesate vor deține informațiile cu privire la necesitatea și oportunitatea introducerii de produse sau servicii pe piața selectată. De asemenea, există posibilitatea descoperirii de noi segmente în cadrul unei piețe existente. Pe baza studiului de piață se poate realiza un plan de marketing sau se poate obține un avantaj competitiv în vederea dezvoltării afacerii sau crearea unei noi infrastructuri.

Societatea furnizează servicii de consultanță în management prin accentuarea componentei de dezvoltarea a afacerilor. Vom analiza și revizui clienții și piața societății, precum și oportunitățile de afaceri. Veți primi ajutor pentru rezolvarea eficientă a problemelor în vederea expansiunii pe piață prin creșterea sustenabilă.


Studiu de Fezabilitate

– dimensionarea afacerii

Creat pe baza studiului de piață, studiul de fezabilitate/funcționalitate are rolul de a prezenta specificul afacerii, în funcție de domeniul, tipul și activitatea desfășurată și a forma o imagine clară asupra infrastructurii de afaceri necesare în scopul acoperirii segmentelor de piață dezvăluite.

Societatea furnizează servicii de consultanță în management, în completarea componentei de dezvoltarea a afacerilor. Ne vom asigura de întocmirea bugetului pentru dezvoltarea infrastructurii în concordanță cu fluxul tehnologic și vom propune structura organizatorică, numărul de angajați, precum și metodele de management. Eforturile depuse în realizarea studiului de fezabilitate/ funcționalitate vor crea premisele unei afaceri și vor oferi soluții în ceea ce privește know-how-ul utilizat conducând spre dezvoltarea afacerii. Infrastructura de afaceri va fi dimensionată în strânsă corelare cu volumul vânzărilor preconizate, specificul pieței, volumul și tipul resursei umane necesare pentru a duce la îndeplinire activitățile operaționale ce pot fi prevăzute în cadrul planului de afaceri.