Analiză Financiară

Un serviciu care presupune utilizarea unor tehnici şi metode de analiză diversificate în vederea determinării situaţiei financiare reale a societăţii.

Acest instrument de supraveghere a activităţii şi a preformanţelor întreprinderii are un rol determinant în stabilirea strategiei de urmat a societăţii. Serviciul este structurat astfel:

  • Analiza contului de profit şi pierdere,
  • Analiza bilanţieră,
  • Analiza lichidităţii şi solvabilităţii,
  • Analiza rentabilităţii,
  • Analiza ratelor de gestiune,
  • Analiza echilibrului financiar,
  • Concluzii ale analizei financiare şi măsuri recomandate pentru îmbunătăţirea rezultatelor societăţii.

RESTRUCTURARE FINANCIARĂ

Este un serviciu destinat companiilor in dificultate, acesta avand capacitatea de a fi o ultimă soluție înaintea falimentului:

  • ETAPA 1 – Analiza situației actuale și a potențialelor soluții de redresare cu principalii creditori ai societății
  • ETAPA 2 – Asistență in vederea întocmirii Planului de restructurare:

ACCELERAREA VANZĂRILOR

Un serviciu structurat pe parcursul a 4 etape (analiza contextuală, modelarea structurii de vânzări, managementul structurii de vânzări, sistemele structurii de vânzări) vor fi analizate în detaliu rezultatele echipei de vânzări cât și strategiile actuale aplicate asupra procesului de vânzare. Analiza rezultată va permite atât îmbunătățirea aspectelor descoperite ca fiind deficitare cât și dezvoltarea infrastructurii de vânzări. Planul complet de acțiune va oferi uneltele unui management adecvat al forței de vânzări și va asigura baza necesară pentru dezvoltare durabilă.