CINE POATE CERE BANI

  1. Solicitantul este societate comercială sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor

Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane de euro.

  • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
  • a) Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

Sau

b) Solicitantul are cel puțin un angajat cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare

CATI BANI SE POT LUA

Contribuția programului este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita a 200.000 Euro

Valoarea eligibilă a proiectului trebuie să fie de minimum 25.000 euro

CE SE FINAȚEAZĂ

  • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
  • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare
  • achiziția de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
  • investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop)

CE OBLIGAȚII AVEM

  • Numărul mediu de salariați / Numărul de angajați cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, în perioada de monitorizare a proiectului (i.e. perioada de implementare a proiectului și 3 ani după finalizarea implementării).

Spre exemplu, în cazul unui proiect ale cărui activități (inclusiv angajarea de personal) se finalizează în luna mai 2020, realizarea indicatorului trebuie să reiasă din situațiile financiare anuale aferente anului fiscal 2021 (la 31.12.2021)

Nerespectarea țintelor stabilite în cererea de finanțare, pentru oricare din indicatorii de mai sus, conduce la recuperarea integrală a finanțării acordate.

Care este perioada în care pot fi depuse proiectele?

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 08.07.2019 ora 12:00:00

Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 08.11.2019 ora 12:00:00