SUBMĂSURA 6.2 SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE ÎN ZONE RURALE

SOLICITANTI ELIGIBILI:

Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);

Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;

Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

SPRIJINUL PUBLIC NERAMBURSABIL – FORFETAR:

 50.000 de euro/ proiect- servicii
 70.000 de euro/ proiect- productie

CONDITII DE ELIGIBILITATE:

Micro-întreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să fie înregistrate la ONRC şi să-şi desfăşoare activitatea în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul/punctele de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural).

Nu sunt eligibili solicitanţii ai căror asociaţi/acționari deţin părţi sociale în cadrul altor întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în baza aceluiaşi/acelorasi cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC, ca cel/cele propus/propuse prin Planul de afaceri sau a unor coduri CAEN complementare acestuia/acestora, autorizate.

TIPURI DE COSTURI ELIGIBILE

 Realizarea de constructii
 Cheltuieli cu echipamente mijloace fixe
 Chetuieli cu Capitalul de lucru
 Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate:

 Ambulanța umană;
 Autospecială pentru salubrizare;
 Masina specializata pentru intervenții, prevăzută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime;
 Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat)
 Mașina de măturat carosabilul;
 Auto betonieră;
 Autovidanjă;
 Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat);
 Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).