SUBMĂSURA 6.4 SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII ÎN CREAREA ŞI DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂŢI NEAGRICOLE

SOLICITANTI ELIGIBILI:

Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;

Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

SPRIJINUL PUBLIC NERAMBURSABIL:

 10.000-200.000 euro

VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL:

 70 %- servicii
 90 %- productie

CONDITII DE ELIGIBILITATE:

 Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în spațiul rural;
 Sediul social al solicitantului trebuie să fie situat în spațiul rural;
 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co-finanţarea investiţiei;
 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;

TIPURI DE COSTURI ELIGIBILE

 Cheltuieli cu echipamente mijloace fixe
 Chetuieli cu constructii/modernizare
 Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate:

 Ambulanța umană;
 Autospecială pentru salubrizare;
 Masina specializata pentru intervenții, prevăzută cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime;
 Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat)
 Mașina de măturat carosabilul;
 Auto betonieră;
 Autovidanjă;
 Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat);
 Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).