MICROINTREPRINDERI SI INTREPRINDERI MICI – ADR SUD-MUNTENIA

MICROINTREPRINDERI SI INTREPRINDERI MICI – ADR SUD-MUNTENIA

Obiectiv de politică

Obiectivul de Politică 1 – O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC

Obiectiv Specific

Obiectivul Specific RSO 1.3 – Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR)

Operațiune

Operațiunea A – Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntrepinderilor și întreprinderi mici din regiunea Sud-Muntenia.

Activități eligibile

 • investiții în active corporale și necorporale;
 • activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc);
 • activități specifice internaționalizării (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc.);
 • activități specifice certificării și omologării produselor și serviciilor, în vederea updatării tehnologice, ce va conduce la îmbunătățirea capacităților tehnice, industriale și organizaționale pentru dezvoltarea de produse și servicii;
 • se vor finanța și activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.

În cadrul prezentului apel de proiecte, valoarea minimă a asistenței nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 50.000,00 euro, echivalent în lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la data lansării apelului de proiecte iar valoarea maxima a acesteia nu poate depasi plafonul de minimis respectiv 200.000,00 euro.

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției.

Pentru acest apel de proiecte alocarea financiară este de 47.058.823,62 euro, din care:

 • contribuție FEDR – 40.000.000,00 euro;

contribuție Buget de Stat – 7.058.823,62 euro.

Pentru a fi eligibili în cadrul prezentul apel de proiecte, solicitanții trebuie să îndeplinească, cumulativ, condițiile specificate mai jos:

 1. Să fie  societăți sau societăți cooperative din regiunea Sud-Muntenia, constituite în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici non agricole din mediul rural și din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare acestora.
 • Să fi desfășurat activitate în regiunea Sud Muntenia pe o perioadă corespunzătoare, cel puțin, unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, cel puțin, începând cu data de 1 ianuarie 2022, să nu fi avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare – 2023 și în anul fiscal anterior, respectiv 2022, și a înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv 2022.
 • La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN), vizat de investiție, înscris ca obiect de activitate, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii
 • Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează :
  • microîntreprindere – are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
  • întreprindere mică – are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiţii în active necorporale.

Mai jos se regaseste lista codurilor CAEN care pot aplica pentru finantare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *