Programul Digitalizare IMM-uri 2022 – Ghid in Consultare Publica

Programul Digitalizare IMM-uri 2022 – Ghid in Consultare Publica

Finantari acordate in cadrul programului

Microintreprinderi – intre 20.000 si 30.000 €

Intreprinderi Mici – intre  20.000 si 50.000 €

Intreprinderi Mijlocii – intre 20.000 si 100.000 €

Cofinantare

Microintreprinderi –  0% pentru cheltuielile eligibile;

Intreprinderi Mici – 10% din cheltuielile eligibile;

Intreprinderi Mijlocii – 10% din cheltuielile eligibile;

Cheltuieli eligibile in cadrul programului Digitalizarea IMM-urilor

 1. Cheltuieli aferente achizitionarii de hardware TIC (tehnologia necesara pentru prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, convertirea si transmiterea) informatiei, in particular prin folosirea computerelor (calculatoarelor electronice);
 2. Cheltuieli aferente achizitionarii unui website de prezentare a companiei;
 3. Cheltuieli aferente realizarii retelei lan/wifi;
 4. Cheltuieli aferente achizitionarii de echipamente pentru automatizari si robotica integrate cu solutii digitale si a altor dispozitive si echipamente aferente, inclusiv pentru e-commerce, iot (internet of things), tehnologii blockchain etc., precum si cheltuieli de instalare, configurare si punere in functiune;
 5. Cheltuieli aferente achizitionarii si/sau dezvoltarii si/sau adaptarii aplicatiilor/licentelor software, cheltuieli pentru configurarea si implementarea bazelor de date, migrarea si integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiara, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistica, cheltuieli pentru implementarea rpa (robotic process automation), ERP (enterprise resource planning), crm (customer relationship mangement), pentru sisteme IOT (internet of things) si ai (artificial intelligence), tehnologii blockchain, solutii e-commerce etc. Si  integrarea acestora in btp (business technology platform), acolo unde este cazul;
 6. Cheltuieli aferente achizitionarii/inchirierii pe perioada de implementare si durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;
 7. Cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hartie in digital indexabil;
 8. Cheltuieli aferente achizitiilor de servicii de tip cloud computing pe perioada de implementare si durabilitate a proiectului;
 9. Cheltuieli aferente achizitionarii de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/gazduire/retele, pe perioada de implementare si durabilitate a proiectului;
 10. Cheltuieli cu serviciile de auditare tehnica (it si dnsh);
 11. Cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuiala obligatorie in procent de maxim 10% din valoarea finantata).
 12. Cheltuieli aferente achizitionarii de servicii de consultanta pentru elaborarea proiectului – in limita a 10% din valoarea proiectului;
 13. Cheltuieli pentru managementul proiectului – in limita a 10% din valoarea proiectului;
 14. Cheltuieli cu servicii de consultanta/analiza pentru identificarea solutiilor tehnice de care are nevoie imm-ul, cu conditia ca solutiile tehnice identificate si descrise in documentatia tehnica realizata, sa faca obiectul investitiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finantare – in limita a 10% din valoarea proiectului;

Pot accesa programul de Digitalizare IMM-uri, societatile care:

 1. Sunt infiintate cel tarziu la data de 31.12.2021;
 2. Sunt IMM-uri. Calitatea de IMM trebuie sa existe atat la data depunerii aplicatiei de proiect, cat si la data semnarii contractului de finantare;
 3. Nu au avut activitatea intrerupta/suspendata in anul 2022;
 4. Au inregistrat profit din exploatare (>0 lei) in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;
 5. Se angajeaza sa suporte din resurse proprii cofinantarea de 10%;
 6. Nu desfasoara activitati cu produse cu caracter erotic sau obscen, activitati din domeniul jocurilor de noroc, precum si cele care contravin ordinii publice si/sau prevederilor legale in vigoare;
 7. Nu detin pagini web care contin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Nu intra in categoria de “intreprinderi aflate in dificultate”, asa cum acestea sunt definite in cuprinsul prezentei scheme de ajutor;
 9. Nu se afla in stare de insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare sau suspendare temporara a activitatii sau nu se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale;
 10. Nu fac obiectul unui ordin de recuperare, in urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal si/sau incompatibil cu piata comuna, sau, in cazul in care solicitantul a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie sa fi fost deja executata si ajutorul integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta.
 11. Nu au legatura cu industria de tutun (productie, distributie, prelucrare si comert);
 12. Nu prevad clonarea in scopuri reproductive; nu desfasoara activitati destinate modificarii patrimoniului genetic al fiintei umane care ar putea face astfel de schimbari ereditare, activitati de creare a embrionilor umani exclusiv in scopul cercetarii sau in scopul obtinerii de celule stem, inclusiv de catre mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
 13. Nu desfasoara activitati de jocuri de noroc (productie, constructie, distributie, prelucrare, comert sau software conex);
 14. Nu desfasoara comert sexual;
 15. Nu implica animale vii in scopuri experimentale si stiintifice in masura in care respectarea „Conventiei Consiliului Europei pentru protectia animalelor vertebrate utilizat in scopuri experimentale si in alte scopuri stiintifice ”nu poate fi garantata;
 16. Nu desfasoara activitati de dezvoltare imobiliara, financiare, cum ar fi achizitionarea sau tranzactionarea cu instrumente financiare.
 17. Nu desfasoare activitati legate de exploatare/extractie, prelucrare, distributie, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi si a petrolului, precum si investitii legate de extractia gazelor.
 18. Solicita ajutor de minimis a carui valoare se incadreaza in limitele programului de finantare nerambursabila.

In cadrul programului de finantare nerambursabila Digitalizarea IMM-urilor, NU sunt eligibile intreprinderile pentru care se constata ca au desfasurat in ultimul an fiscal activitati autorizate (asa cum rezulta din certificatul constatator ONRC) in domeniile din urmatoarele clase CAEN:

 • 5829 – Activitati de editare a altor produse software;
 • 6201 – Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client);
 • 6202 –  Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;
 • 6203 – Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;
 • 6209 –  Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;
 • 6311 –  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe;
 • 6312 –  Activitati ale portalurilor web;
 • 6399 –  Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;
 • 7211- Cercetare-dezvoltare in biotehnologie;
 • 7219 –  Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie.

Mentiune

Un solicitant care isi desfasoara activitatea atat in sectoare/domenii eligibile, cat si in sectoare/domenii neeligibile, poate beneficia de finantare pentru domeniile de activitate eligibile, cu conditia prezentarii documentelor contabile care atesta separarea evidentei acestor activitati, ca urmare a semnarii contractului de finantare.

Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 50 de puncte, în limita bugetului alocat. Pentru calculul punctajului, va rugam sa ne transmiteti pe adresa de email bilantul si balanta aferente exercitiului financiar 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *