POC 411 bis – Investitii pentru industria alimentara si constructii

POC 411 bis – Investitii pentru industria alimentara si constructii

Programul a fost elaborat de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate pentru a permite acordarea de finanțare nerambursabilă în vederea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 si este in CONSULTARE PUBLICA.

Programul se adreseaza intreprinderilor ce activeaza in industria panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare sau cea a constructiilor, materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcţii .

Beneficiarii eligibili trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

– au înregistrat profit operațional în 2021,
– sunt înființați până la 31 decembrie 2020 inclusiv,
– se angajează să asigure desfășurarea activității minimum 3 ani după implementarea proiectului,
– dispun de cofinanțare proprie: în funcție de județ
– nu sunt întreprinderi în dificultate în 2021,
– nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități,
– prezintă dovezi privind rezonabilitatea costurilor,
– minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde,
– minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului prin investiții de tipul: site web, software de automatizare a activității, sistem integrate de hard și soft de automatizare a activității.

Cheltuielile eligibile prin program sunt:

a. cheltuieli pentru renovarea / modernizarea spațiilor de producție;
b. cheltuieli pentru investiția de bază:
1. dotări: utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente.
2. Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
3. Instalații / echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;
4. Cheltuieli cu transformarea digitală;
5. TVA nedeductibil.
Autovehiculele sau alte mijloace de transport sunt eligibile ”dacă autovehiculele sau mijloacele de transport, inclusiv mijloace destinate transportului public de călători, sunt indispensabile și sunt destinate exclusiv atingerii obiectivului operațiunii, iar caracteristicile lor tehnice sunt adecvate în raport cu activitățile operațiunii.”

Cheltuieli obligatorii și neeligibile:
– Servicii GDPR
– Audit final al proiectului
– Audit de sisteme de management de mediu

Criterii de selecție:
– Rata profitului operațional aferent exercițiului financiar 2021,
– Rata costului cu utilitățile aferent exercițiului financiar 2021,
– Rentabilitatea fondurilor utilizate în exercițiul financiar 2021,
– Codul CAEN,
– creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate.

Valoarea grantului este in valoare de minim 50.000 euri si maxim 500.000 euro in limita de maxim 5 ori cifra de afaceri din anul 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *