Proof of Concept

Proof of Concept

Prin intermediul apelului de proiecte sunt sprijinite IMM-urile care realizează activități specifice cu caracter inovativ, având ca scop demonstrarea funcționalității și verificarea unui anumit concept de produs, serviciu sau proces ce poate fi introdus pe piata, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de la nivelul 3 la nivelul 4 sau 5.

Un aspect important privind Proof of Concept constă în faptul că nu se finanțează proiectele bazate pe studii de piată ale unui anumit sector de activitate/produs/serviciu/proces existent și/sau propus a fi lansat pe piata de profil.

Pentru ca un proiect sa fie eligibil, acesta trebuie sa se incadreze in una din urmatoarele situatii:

  • se pornește de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) și se concretizează un model conceptual inovativ printr-o tehnologie validată în laborator (TRL 4)
  • se pornește de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) și se concretizează un model conceptual inovativ printr-o tehnologie la scara redusă sau marită validată ca un ansamblu unitar cu reproducerea prin similitutine a conditiilor reale de functionare (TRL 5)

Beneficiarii eligibili sunt societățile sau societățile cooperative care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii).

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de maximum 200.000 de euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte. Valoarea finanţării nerambursabile acordate de minimis se stabileşte în funcţie de ajutoarele de minimis primite în ultimii trei ani financiari/fiscali consecutivi, dar nu poate fi mai mică de 25.000 de euro și mai mare de 200.000 de euro.

Sunt prevăzute următoarele categorii de cheltuieli eligibile:

  • Cheltuieli cu dotări;
  • Cheltuieli cu active necorporale;
  • Cheltuieli generate de administrație,
  • Cheltuieli pentru consultanță;
  • Cheltuieli salariale;
  • Cheltuieli de informare, comunicare și publicitate;
  • Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect;
  • Cheltuieli cu servicii.

Apelul de proiecte este deschis de pe data de 27.07.2022 și se va închide pe 28.08.2022, iar in momentul de fața sunt depuse 28 de proiecte și sunt înca 48 de schițe. La nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia pot fi finanțate un minim de 5 proiecte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *