Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive

Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive

Prezentul tip de proiecte se adresează microintreprinderilor, întreprinderilor mici, întreprinderilor mijlocii, denumite în continuare IMM-uri.

Care sunt activitățile eligibile?

a) modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/eficiență energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în vigoare;

b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficiență energetică necesare activității de producție și servicii precum și alte achiziții de bunuri de această natură care sunt necesare capacităților de producție/servicii existente.

Valoarea finantarii:

 • Valoarea granturilor pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de minimis este cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro (echivalentul în lei la cursul inforeuro valabil în luna iunie 2022), în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019.
 • Valoarea granturilor pentru investiții necesare retehnologizării care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de stat, este cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro (echivalentul în lei la cursul inforeuro valabil în luna iunie 2022) în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019.

Beneficiarii se impart de asemenea sub două forme:

I. Beneficiarii granturilor de investitii sub forma de ajutor de minimis sunt IMM-urile ce își desfasoară activitatea in sectoarele:

 • Clasa P– Învățământ;
 • Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
 • Clasa S – Alte activități de servicii.

II. Beneficiarii granturilor de investiții sub formă de ajutor de stat sunt IMM-urile ce își desfasoară activitatea in sectoarele:

 • Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
 • Clasa F – Construcții;
 • Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 • Clasa H – Transport și depozitare;
 • Clasa I – Hoteluri și restaurante

Criteriu suplimentar

In situația în care s-a realizat tranzacţionarea unor părţi sociale înainte cu 90 de zile de depunerea cererii de finanţare, solicitanţii vor fi penalizaţi prin scăderea a 5 puncte din punctajul total realizat.

Care este cofinantarea?

Avand in vedere ca proiectul este divizat in doua componente si anume una pentru ajutoare de minimis si una pentru ajutoare de stat, cofinantarea difera de asemenea.

Beneficiarii ajutoarelor de minimis au urmatoarele cofinanțări:

– 5% microîntreprinderi,

– 10% pentru întreprinderile mici,

– 15% pentru întreprinderile mijlocii

Beneficiarii ajutoarelor de stat au cofinanțări in funcție de regiunea in care se află întreprinderea. Pentru întreprinderile mici din Regiunea Sud-Vest Oltenia rata cofinanțării este de 25% iar întreprinderile mijlocii au o rata a cofinanțării de 35%.

6 Comments
  1. Buna ziua! Rata cofinantarii pentru judetul Arges este de 35% pentru intreprinderile mijloci si 25% pentru intreprinderile mici.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *