Fonduri Europene

Pentru perioada 2007-2013 bugetul alocat României pentru accesarea de Fonduri Europene a fost în valoare totală de 19,06 miliarde Euro acestea fiind destinate creșterii performanțelor economice și reducerii deficitelor față de țările membre ale Uniunii Europene.

Perioada 2014-2020 a adus pe toate cele 8 Programe de finanțare, sume ce se ridica la 30,8 miliarde de Euro.

Dintre acestea Programul Operațional Regional – 6,86 miliarde Euro, Programul Operațional Competitivitate – 1,33 miliarde Euro, Programul Național pentru Dezvoltare Rurală – 8,1 miliarde Euro.

Motor Invest oferă servicii de consultanță pentru accesarea de Finanțări Nerambursabile plecând de la identificarea nevoilor reale de dezvoltare ale potențialilor beneficiari.

Atuurile societății constau în capacitatea de a identifica cu rapiditate si acuratețe sursele de finanțare nerambursabilă pentru perioada 2014-2020 și stabilirea eligibilității pentru momentul lansării programului de finanțare.

Motor Invest dezvoltă relații cu potențialii beneficiari prin oferirea unui angajament simplu – oportunitatea de accesare va fi fructificată, prin asumarea unor șanse reale.